Εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 48 και του άρθρου 45 παρ. 2 ΚΠΔ περί αποχής από την ποινική δίωξη. Νομοθετική επιλογή υπέρ της αρχής της σκοπιμότητας λόγω και του μειωμένου δημοσίου συμφέροντος για την τιμώρηση των μικρής βαρύτητας εγκλημάτων. Ζητούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή αυτών και ενθαρρύνονται οι εισαγγελικοί λειτουργοί  προς την κατεύθυνση εφαρμογής τους, η οποία συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης και συνακόλουθα στην βελτίωση των συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης .  

Για λήψη της Εγκυκλίου με αριθμό 11/2022 πατήστε εδώ.