Α.Π. 1312/2023 Άρθρο 221 Π.K. ( Ψευδής ιατρικής πιστοποίηση. Χρήση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης)

-Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της έκδοσης, που αποτελεί είδος διανοητικής πλαστογραφίας και ιδιαίτερο έγκλημα, απαιτείται, αντικειμενικώς, η έκδοση από […]