Γραφείο

Τηλέφωνο

Email

Γραφείο 438     2313311438   pliroforikieet@n3.syzefxis.gov.gr

Το Γραφείο πληροφορικής της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:

 • Διαχείριση ΟΣΔΔΥ-Π.Π. για την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων των υπαλλήλων άμεσα ή έμμεσα, κατόπιν επικοινωνίας με την ανάδοχη εταιρία του έργου ΟΣΔΔΥ-Π.Π. ή την Ομάδα Διαχείρισης Έργου.
 • Προετοιμασία, παρακολούθηση και συντονισμό για την παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας του έργου ΟΣΔΔΥ-Π.Π.
 • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση Η/Υ, προγραμμάτων, εκτυπωτών και δικτύου.
 • Διαχείριση του Server (Windows Server 2008R), των δικαιωμάτων χρηστών και των Η/Υ, μέσω active directory, καθώς και διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας (backup).
 • Μηχανογραφική υποστήριξη Εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων.
 • Δημιουργία και ενημέρωση προτύπων για το Τμήμα Εκτελέσεων Αποφάσεων.
 • Ενημέρωση μητρώου υπαλλήλων και Εισαγγελικών Λειτουργών.
 • Διαχείριση εφαρμογής Ψηφιακών Υπογραφών.
 • Διαχείριση της πλατφόρμας antivirus.
 • Κατασκευή και διαχείριση της ιστοσελίδας της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.
 • Εξαγωγή στατιστικών, συγκεκριμένων εγκυκλίων, από το πρόγραμμα ΟΣΔΔΥ-Π.Π.
 • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας  ηλεκτρονικού λογαριασμού αλληλογραφίας του Διοικητικού Τμήματος.