Γραφείο Τηλέφωνο Email
Γραφείο 468

        


Εκτέλεση

 2313311468

&

2310540711

 

ektelesi.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

 Γραφείο 469         


Εκδόσεις

2313311469

&

2310519359

 

ekdosis.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

Το αντικείμενο του τμήματος έγκειται στα ακόλουθα:

  • Εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης φυγόδικων – φυγόποινων και  εκτέλεση ποινικών αποφάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
  • Εκτέλεση αποφάσεων κοινωφελούς εργασίας και δόσεων.
  • Βεβαιώσεις εξόδων.
  • Απόδοση εγγυοδοσίας.
  • Εκδόσεις Ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης.
  • Αιτήματα έκδοσης.
  • Δικαστικές συνδρομές.
  • Ευρωπαϊκές εντολές έρευνας.
  • Επιδόσεις αστικών δικογράφων εξωτερικού.