ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Γραφείο Τηλέφωνο Email
Γραφείο 433

        


Προσδιορισμός Μονομελούς

Εφετείου Κακουργημάτων

 

 

2313311433

 

 

monomeleskakourgprosd.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

 Γραφείο 419         


Κλήτευση Μονομελούς

Εφετείου Κακουργημάτων

 

2313311419

 

monomeleskakourgprosd.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Γραφείο Τηλέφωνο Email
Γραφείο 432

        


Προσδιορισμός Τριμελούς

Εφετείου Κακουργημάτων

 

 

2313311432    

 

 

trimeleskakourgprosd.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

 Γραφείο 430        


Κλήτευση Τριμελούς

Εφετείου Κακουργημάτων

 

2313311430     

 

trimeleskakourgprosd.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

 

Αντικειμένου και αρμοδιοτήτων του τμήματος:

  • Εισαγωγή και προσδιορισμός ποινικών δικογραφιών, με απευθείας κλήση ή Βούλευμα στο Μονομελές ή Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
  • Εισαγωγή και προσδιορισμός υποθέσεων μετά από άσκηση έφεσης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
  • Εισαγωγή και προσδιορισμός υποθέσεων μετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης, αίτηση ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης, συγχώνευσης ποινών, στο αρμόδιο δικαστήριο.
  • Εισαγωγή αιτήσεων ποινικής διαπραγμάτευσης.
  • Έλεγχος τήρησης περιοριστικών όρων που επιβάλλονται στους κατηγορούμενους.
  • Χορήγηση πιστοποιητικών για την πορεία δικογραφιών.