Γραφείο Τηλέφωνο Email
 

Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

Γραμματείας

Εριέττα Κυριακίδου

 

2313311420  

 

grammatia.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

 

Γραφείο Γραμματείας  

2313311421   

2310519355 

 

grammatia.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

 

Γραφείο Πρωτοκόλλου

2313311418

  & 

2310542370

 

protokolo.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr

Το Διοικητικό τμήμα της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ασχολείται με τα κάτωθι:

Καταχώρηση  αιτήσεων προσφυγών κατά κλητηρίων θεσπισμάτων  και κατά διατάξεων Εισαγγελέων Πρωτοδικών και αιτήσεων απονομής χάριτος.

Κίνηση δικογραφιών για τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων από Εισαγγελέα Εφετών.

– Κατάρτιση πινάκων με στατιστικά στοιχεία και αποστολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και Υπουργείο Δικαιοσύνης.

– Τήρηση βιβλίων πράξεων Εισαγγελέων Εφετών.

Γραμματειακή Υποστήριξη των Εισαγγελικών Λειτουργών που διενεργούν επιθεώρηση στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και στα Πταισματοδικεία της Εφετειακής Περιφέρειας.

Γραμματειακή Υποστήριξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επιθεωρητή Δ΄ Δικαστικής Περιφέρειας κατά την Επιθεώρηση των Εισαγγελέων Εφετών.

– Τήρηση (και σε ηλεκτρονική μορφή) του μητρώου, των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων και των αδειών Εισαγγελικών Λειτουργών και υπαλλήλων.

– Προετοιμασία για την κλήρωση συνθέσεων δικαστηρίων και μηνιαίας υπηρεσίας Εισαγγελέων.

– Διεκπεραίωση εγγράφων που αφορούν τους Δικαστικούς Επιμελητές της Περιφερείας του Εφετείου  Θεσσαλονίκης.

– Τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, παραλαβή και παράδοση εσωτερικής-εξωτερικής αλληλογραφίας, επιδόσεις κλήσεων σε αντίκλητους.

Διεκπεραίωση εμπιστευτικών εγγράφων.

Επικύρωση διάταξης για δημοσιοποίηση στοιχείων.

Γραφείο εξυπηρέτησης Εισαγγελικών Λειτουργών, δικηγόρων και κοινού.

Επιμελητές Δικαστηρίων.