ΑΠ 233/2023. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.Τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα πρέπει να είναι ευκρινώς διαφορετικά από αυτά του βασικού αδικήματος. Είναι διαφορετική πράξη η απλή συνέργεια σε απάτη που συνίσταται στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εκ μέρους του συνεργού, ώστε ο φυσικός αυτουργός να μεταφέρει εκεί το προϊόν της απάτης, από την εν συνεχεία μεταφορά των χρημάτων (εγκληματικού προϊόντος της απάτης) σε αυτόν τον λογαριασμό, η οποία θεμελιώνει τη νομιμοποίηση εσόδων, η δε συρροή μεταξύ των δύο αδικημάτων είναι αληθής.

«… Με τις ανωτέρω παραδοχές το Δικαστήριο απήντησε ειδικά και αιτιολογημένα στον υποβληθέντα από τον 2ο αναιρεσείοντα – κατηγορούμενο ως […]