«…Είναι σαφές ότι κατά συναυτουργία μπορεί να διαπραχθεί όχι μόνο το τετελεσμένο έγκλημα, αλλά και η απόπειρα, οπότε ο συμμέτοχος θα  τιμωρηθεί με την μειωμένη ποινή του άρθρου 42 (ΑΠ 1241/1993). Εξάλλου, κατά την θεωρία της «συνολικής λύσης», την οποία υιοθετεί το Δικαστήριο, η αρχή εκτέλεσης του εγκλήματος  από έναν συναυτουργό, είναι επίσης αρχή εκτέλεσης για όλους όσους το συναποφάσισαν, έστω και αν η συμπεριφορά αυτών (που περιμένουν «άπραγοι» για να έλθει η σειρά τους να πράξουν ό,τι έκαστος ανέλαβε) αυτοτελώς θεωρούμενη δεν συνιστά απόπειρα, αλλά μόνο προπαρασκευαστική πράξη (ΑΠ 1338/2005, ΑΠ 1074/1984)…»