«…

Σημειωτέον, ότι σχετικά με τα βεβαιωμένα χρέη, που αφορούν «χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσω ίντερνετ» και «εισόδημα Ν.Π. προσωρ. βεβαίωση από δήλωση», δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 469 του νέου ΠΚ και αφαίρεσης των ποσών αυτών από τους πίνακες χρεών, επειδή, για τα χρέη αυτά, ελλείπει από τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ο ειδικός σκοπός της οριστικής αποφυγής της πληρωμής των εν λόγω φόρων, καθόσον, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, οι φόροι αυτοί βεβαιώθηκαν με ειλικρινή δήλωση του φορολογουμένου – κατηγορουμένου και ακολούθησε αδυναμία καταβολής αυτών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται το αδίκημα του άρθρου 66 ΚΦΔ, αφού, για τη στοιχειοθέτησή του, απαιτείται η κατάφαση όλων των όρων του, άρα και του ειδικού σκοπού της οριστικής αποφυγής πληρωμής των εν λόγω φόρων (βλ. και ΑΠ 1011 / 2020). Μετά από αυτά, μη υπάρχοντος άλλου παραδεκτού λόγου αναίρεσης προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό.

…»