ΑΠ 811/2022: «…Η 10η αιτίαση ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναιτιολόγητα και εσφαλμένα δεν εφάρμοσε αυτεπαγγέλτως τη νεότερη ευμενέστερη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 83 ΠΚ, και σε κάθε περίπτωση δεν αναφέρει εάν εφάρμοσε τη διάταξη αυτή, είναι αβάσιμη, αφού από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού της προσβαλλόμενης σε συνδυασμό με το διατακτικό της, προκύπτει με σαφήνεια ότι η «μη δράση» των αναιρεσειόντων δεν εμπεριείχε λιγότερο άδικο ή λιγότερο ενοχή κι εντεύθεν το Δικαστήριο της ουσίας έκρινε ανέλεγκτα πως δεν επρόκειτο  για περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 2 ΠΚ, συνακόλουθα δε ουδόλως αναφέρθηκε σε αυτήν, καθόσον μάλιστα δεν υπεβλήθη σχετικό αίτημα από τους τρείς πρώτους των κατηγορουμένων ή τους συνηγόρους αυτών (ΑΠ 939/2020)…»