Περί συνθηκών κράτησης των κρατουμένων και άρθρο 6Α του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Για λήψη της Εγκυκλίου με αριθμό 3/2023 πατήστε εδώ.

Για λήψη σχετικής Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πατήστε εδώ.