Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 11/2022 περί της εκτέλεσης καθηκόντων των επιμελητών ανηλίκων σε άλλη περιφέρεια.

Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 11/2022 πατήστε εδώ.