Γνωμοδότηση ΕισΑΠ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 4 Ν 4938/2022.

Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 9/2022 πατήστε εδώ.