Γραφείο

Τηλέφωνο

Email

Γραφείο 426     2313311426   pentamelesprosd.eisageliaefetonthes@n3.syzefxis.gov.gr
Γραφείο 497   2313311497   n.tsoukas@thess-courts.gr
Γραφείο 436 2313311436 a.palaska@thess-courts.gr

Το τμήμα ασχολείται με τα κάτωθι:

 • Καταχώρηση χρέωση και προσδιορισμός πρωτοείσακτων και αναβλητικών δικογραφιών καθώς και τη διακίνηση αυτών.
 • Εισαγωγικά κυρίων και τυπικών αιτήσεων.
 • Αποστολή κάθε μήνα στις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσ/νίκης, των αντίστοιχων δικογραφιών του ΜΟΔ.
 • Έλεγχος προσωρινά κρατουμένων ΜΟΔ.
 • Αποστολή αποτελεσμάτων ΜΟΕ Θεσ/νικης στον Άρειο Πάγο.
 • Ετήσιοι κατάλογοι ενόρκων.
 • Κατάρτιση και αποστολή μηνιαίων εκθεμάτων ΜΟΔ περιφέρειας Εφετείου Θεσ/νίκης.
 • Πινάκια και εκθέματα πενταμελούς, ΜΟΔ – ΜΟΕ.
 • Διορισμοί διερμηνέων και αυτεπάγγελτων δικηγόρων.
 • Κλήτευση δικογραφιών και αιτήσεων καθώς και μεταγωγές.
 • Έλεγχος αποδεικτικών.
 • Εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία.
 • Υποβολή στατιστικών στοιχείων στον Άρειο Πάγο (τρίμηνα-τετράμηνα-εξάμηνα-ετήσια).
 • Εξαιρέσεις δικαστών.
 • Εξυπηρέτηση κοινού(δικηγόρων-πολιτών).