ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 25 Ιουνίου 2023, και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 25908οικ./12-6-2023 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ποινικές υποθέσεις των ακροατηρίων Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων, Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των, Μονομελούς Εφετείου Κακ/των, Τριμελούς Εφετείου Κακ/των, Πενταμελούς Εφετείου Κακ/των και Μικτού Ορκωτού Εφετείου με δικασίμους από την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2023 έως και την Τετάρτη, 28η Ιουνίου 2023 αποσύρθηκαν και θα επαναπροσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Η με αριθμό πινακίου 1 υπόθεση ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, στη δικάσιμο 23-6-2023, η οποία θα συζητηθεί.

–               Εκ της Διευθύνσεως της Γραμματείας