Περί ρύπων από ήχους και θορύβους ως προσβολή του δικαιώματος ησυχίας και ηρεμίας των πολιτών.

Για λήψη της Εγκυκλίου με αριθμό 14/2023 πατήστε εδώ.