Ο ψηφιακός δίσκος ( cd) πρέπει να επισκοπηθεί κατά τη δημόσια και προφορική συζήτηση της υπόθεσης και δεν αρκεί η επισκόπηση του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο διασκέψεων από τα μέλη του δικαστηρίου. Άλλως επέρχεται απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης της αρχής της προφορικότητας.