Μετά την τροποποίηση του άρθρου 1 Ν 3500/2006 με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν 4531/2018, στην περίπτωση, κατά την οποία θύμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι ο μόνιμος σύντροφος του δράστη, δεν απαιτείται πλέον η συνοίκηση με αυτόν (ΑΠ 615/2022).