Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν απαιτείται ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας και του βάρους των ναρκωτικών, αφού ο νόμος δεν συνδέει ούτε την τέλεσή τους , ούτε το ύψος της ποινής με την ποσότητα (βάρος) των ναρκωτικών (ΑΠ 432/2019) , ούτε απαιτείται ο προσδιορισμός της ταυτότητας των πωλητών ή αγοραστών (ΑΠ 340/2020), ούτε του χρόνου τέλεσης  της πράξης, αν δεν τίθεται θέμα παραγραφής, ούτε του επιτευχθέντος τιμήματος.