Περί  καταγγελίας εκ μέρους κρατουμένου για κακοποίηση αυτού. Επιβαλλόμενες δικονομικές ενέργειες. 

Για λήψη της Εγκυκλίου με αριθμό 1/2023 πατήστε εδώ.