Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 10/2022 περί εκτιτέας συνολικής ποινής, κατά΄άρθρο  465 παρ. 2 ΚΠΔ.

Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 10/2022 πατήστε εδώ.