Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 3/2023.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΠΑ)- ΑΝΑΔΟΧΗ- ΥΙΟΘΕΣΙΑ (ΓνμδτΕισΑΠ  3/2023). Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΠΑ. Αποτελούν νπδδ με διοικητική και νομική αυτοτέλεια.  Νομοθετικό πλαίσιο […]

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 1/2023.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 1/2023 περί άρσης απορρήτου επικοινωνιών και αρμοδιότητας ΑΔΑΕ. Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 1/2023 πατήστε εδώ.

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 10/2022.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 10/2022 περί εκτιτέας συνολικής ποινής, κατά΄άρθρο  465 παρ. 2 ΚΠΔ. Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 10/2022 πατήστε […]

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 11/2022.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 11/2022 περί της εκτέλεσης καθηκόντων των επιμελητών ανηλίκων σε άλλη περιφέρεια. Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 11/2022 […]

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 7/2022.

Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν εκτείνεται επί υποθέσεων, για τις οποίες επελήφθησαν ή πρόκειται να επιληφθούν […]